Лекции по Медицина

Нервни болести

Лекции по Нервни болести

1. Анатомия и физиология на нервната система. Неврон
2. Периферна нервна система /ПНС/
3. Централна нервна система /ЦНС/. Главен мозък. Корови синдроми
4. Гръбначен мозък. Стволови синдроми
5. Анатомия на гръбначен мозък. Гръбначномозъчни синдроми
6. Анатомия и физиология на НС. ВНС
7. Черепно-мозъчни нерви
8. Рефлекс. Рефлекс на дейност. Нормални рефлекси. Патологични рефлекси
9. Сетивност. Видове сетивност. Методи за изследване
10. Сетивни синдроми
11. Двигателна дейност. Пирамидна система
12. Синдром на увреждане на централния и периферния двигателен неврон
13. Екстрапирамидна система
14. Екстрапирамидни синдроми
15. Координация. Малък мозък
16. Дискоординационна система
17. Мускулен тонус. Мускулна сила. Методи на изследване. Болестни нарушения на мускулната сила и тонус
18. Висши корови функции - агнозии
19. Висши корови функции - апраксии
20. Висши корови функции - афазии
21. Дискова херния. Дискогенен радикулит. Етиология. Синдроми.Рехабилитационни мероприятия
22. Заболяване на ПНС. Неврити и невралгии на ЧМН
23. Полиневропатии. Полирадикулоневрит на Гилен-Баре
24. Неврити, невралгии, плексити. Полиомиелит
25. Възпалителни заболявания на меките мозъчни обвивки. Менингити
26. Енцефалитът
27. Възпалителни заболявания на мозъка. Бавно-вирусни инфекции
28. Множествена склероза
29. Болест на Паркинсон
30. Съдови заболявания на мозъка. Исхемични инсулти
31. Мозъчни кръвоизливи
32. Закрити черепно мозъчни травми. Травми на гръбначния мозък
33. Тумори на главен и гръбначен мозък
34. Миастения гравис
35. Наследствени дистрофични заболявания. Прогресивна мускулна дистрофия
36. Спинална мускулна атрофия
37. Неврална мускулна атрофия (болест на Шарко-Мари-Тут)
38. Заболявания на моторния неврон. Латерална амиотрофична склероза
39. Епилепсия
40. Неврози