Лекции по Медицина

40. Неврози

I. Етиология - Неврозите са функционални з-я на НС, при които има нарушения на възбудните и задръжните процеси в кората на главния мозък. Неврозите се предизвикват от остри и хронични. Те се делят на неврастения –( 2 вида – хипостенна и хиперстенна форма), психастения и хистерия. Засягат се хора от художествения тип, и слаба НС.
1. Неврастениите има 2 основни синдрома
- Синдром на повишена уморяемост – болните се чувстват уморени след ставане от сън, работят без желания, но след това могат да работят до късно. Имат лабилно настроение и са подтиснати.
- Синдром на повишена възбудимост – болните са лесно раздразнителни, трудно понасят шум и светлина.
За неврастениите са характерни стягащо главоболие, безсание и лабилно настроение, световъртеж. СС оплаквания и повишена уморяемост.
2. Хистерия – названието и дава Хипократ. От хистeрия боледуват лица с предимно художествен тип нервна дейност. Доминира първата сигнална система. Болестта се среща предимно при млади хора м/у 20-30 год възраст , като жените боледуват многократно повече от мъжете. Протича с прояви в 3 групи:
- Пристъпни прояви – към тях се отнася хистеричния припадък, който може да бъде породен от сърцебиене, стягане в гърлото и др, понякога наподобява Епилептичния. При някои болни се наблюдават пристъпи на хистерична кома и сумнанболизъм.
- Псевдоневрологични симптоми - изразяват се във разтройства на двигателните функции, сетивността и вегетативни нарушения ( главоболие, опресия в Сърдечна област, хистерична кашлица).
- Психични промени – изразяват се в повишена внушаемост и самовнушаемост, склонност към фантазиране. При тези болки най- често се развива хистерична характеропатия
3. Психастения – развива се в хора, при които доминира втората сигнална система с подчертан мисловен тип нервна дейност, при хора от слабия тип. Болните са нерешителни и мнителни продължително разсъждават и обсъждат мотивите за незначителни неща. Затворени, обичат самотата, не понасят шум и компании. Болните развиват различни фобии.

II. Лечение – на първо място трябва да се установи причината за неврозата и евентуално да се отстрани. При хиперстенната форма се назначават транквилизатори, а при хипостенната рудотел и психофорин и др. При хистерия основния метод е психотерапия. Болните с тежки форми на хистерия и невръстения се лекуват в така наречените гранични отделения към психо-неврологичните диспансери. ФТ – галванична яка, УВЧ, обща електрофореза по Вербел, ЛФК, масаж (яка и цяло тяло) и водолечение (вани и душове). Курортно лечение.