Лекции по Медицина

2. Периферна нервна система /ПНС/

Невронът е основна анатомична и функционална единица на НС. Всеки неврон се състой от клетъчно тяло, дендрити и аксон. Аксонът осъществява връзка с други неврони чрез разклоненията си. За функционалните си особености на акскона има миелинова обвивка, колкото дебелината на обвивката е по-голяма, толкова по-бързо се провеждат нервните импулси.

Невроните се разделят на 3 вида:
- Най-добре миелинизирани- притежават най-висока възбудимост.
- По-слабо миелинизирани- притежават по-слаба възбудимост. От тези две групи двигателни влакна са съставени нервите на соматичната НС.
- Слабо миелинизирани- провеждат импулсите най-бавно. От тези влакна е изградена ВНС.

Периферната НС се образува от аксоните на двигателните клетки групирани и разположени в главния мозък и предните рога на гръбначния мозък. Гръбначно мозъчните нерви се образуват от 3 влакна- двигателни, сетивни и вегетативни. По хода на периферните гръбначно-мозъчни нерви се намират:
- Коренче- предно и задно
- Междупрешленен ганглий
- Спинален нерв
- Сплит
- Периферен нерв

Черепно мозъчните нерви притежават коренчета и нервни стволове. Зависимост от мястото на поражения на периферните нерви се различават:
- Радикулит
- Плексит
- Неврит

ПНС провежда нервни импулси от ЦНС до периферната еферентна част и от периферните органи към ЦНС (аферентна част).