Лекции по Медицина

8. Рефлекс. Рефлекс на дейност. Нормални рефлекси. Патологични рефлекси

Рефлекса е неволева двигателна или секреторна реакция на организма които настъпва в отговор на външно или вътрешно дразнение и се осъществява с помоща на ЦНС . Всяка проста или сложна рефлексна дейност се осъществява чрез съчетанието на два или повече неврона, определящи рефлексната дъга. Тя представлява пътя по които протичат импулсите на възбудата от рецептора до ефекторния орган. Рефлексната дъга се състой от 3 части.
1. Рецепторна част- възприемане на дразнението и предаването на нервните импулси до ЦНС.
2. Включвателна част която се намира в ЦНС
3. Ефекторна част чрез която се осъществява ответната реакция (двигателна или секреторна)
Рефлексните дъги на гръбначномозъчните рефлекси се намират под контрола на горните отдели на мозъчния ствол. Контрола се осъществява посредством на нервни влакна, влизащи в състава на пирамидния и екстрапирамидния път. При прекъсване на пирамидния път- например (при мозъчен инсулт, травми на главния или гръбначния мозък, тумори). Гръбначномозъчните рефлекси се затормозяват и болестно се усилват и се появяват патологини рефлекси. Според вида на дразнителите и импулсите получени от тях се различават екстероцептивни от (кожа и лигавиците), проприоцептивни от мускулите и сухожилията, интероцептивни от вътрешните органи рефлекси.
Проприоцептивни- надкостни, сухожилни, мускулни рефлекси.
- Надкостните рефлекси биват- мандибуларен рефлекс и стило-радиален рефлекс- получава се флексия и лека пронация на предмишницата при почукване върху лигамента на стилоидния израстък.
- Сухожилни рефлекси- биват бицепсов и трицепсов рефлекс, коленен (пателарен рефлекс- при удар на сухожилието на четириглавния мускул на бедрото, подбедрицата се разгъва в КС).
- Ахилов рефлекс- при нанасяне на удар върху ахилесовото сухожилие се предизвиква флексия на стъпалото поради съкращение на m. triceps surae. Рефлекса изчезва при засягане на седалищния нерв.
- Повърхностни- лигавични и кожни рефлекси

• Лигавични рефлекси- корнеален и конюнктивален рефлекс. Фарингиален рефлекс.
• Кожни рефлекси- коремен и плантарен рефлекс
• Патологични рефлекси- Бабинси, Росолимо, Хофман
• Защитни рефлекси- рефлекс на тройното сгъване и екстензорен рефлекс.