Лекции по Медицина

6. Рефракционни аномалии - клиника и лечение

Оптичните недостатъци на окото, свързани с неговите форма и размери се изразяват в това, че оптичната система на окото проектира предметите не върху ретината, а пред или зад нея, поради което образите са неясни. Рефракционните аномалии са миопия,хиперметропията и астигматизмът.

Миопията (късогледство) е силно пречупваща рефракция. Намалена зрителна острота надалеч. Видове:
• Вродена
• Рефракционна до 6 Д
• Патологична до 20 Д. Тежки дегенеративни промени в очното дъно до отлепване на ретината.

Усложнения. Астенопия-пренапрежение на очните мускули.
Астигматизмът е аномалия в рефракцията, при която в различните меридиани кривините на роговицата пречупват с нееднаква сила , поради което образът в ретината е неясен , тъй като не се получава само един фокус. Образът върху ретината е винаги неясен , източен вертикално или косо. Видовете астигматизъм според топографията лещен,роговичен и комбиниран.
Разпределение и симетричност:
• Нерегулярен (неправилен) – неправилност на кривините на роговицата и някои от меридианите.
• Регулярен (правилен) – във всички меридиани повърхността на роговицата в част от правилна сфера.

Други видове астигматизъм:
• Прост – без рефракционна аномалия в единия основен меридиан и късогледство или далекогледство в перпендикулярния меридиан.
• Сложен – в комбинация с късогледство или далекогледство.
• Смесен – когато единия меридиан се нуждае от плюсова , а другия от минусова корекция. Този астигматизъм се коригира трудно.
• Физиологичен- до 1 диоптър разлика ,вертикален по-силно пречупващ от хоризонтален , не дава субективни оплаквания и не намалява зрението.
• Неправилен – различна пречупвателна сила на всеки отделен меридиан , без плавен проход.

Хиперметропия ( далекогледство) – състояние , при което образът се фокусира зад окото. Слабо пречупваща рефракция – слаба 2 Д, средна- 2 до 5 Д , силна над 5 Д.
Усложненията са астенопия, страбизъм, блефароконюнктивити. Слагат се очила в детска възраст и се усеща умора/главоболие.
Лечение:
• Очила
• Контактни лещи
• Рефрактивна хирургия с лазер
• Хигиенен режим

Оперативно лечение на миопията:
• Склероукрепващи операции
• Лазер коагулация при периферни дегенерации и витреоретинални дегенерации

Корекция на хиперметропия- с плюсови,събирателни или още двойно изпъкнали сферични лещи –изместват фокуса напред.
Корекция на миопия- с минусови, разсейващи или още т.н. двойно вдлъбнати сферични лещи – те изместват фокуса назад.
Корекция на астигматизъм- цилиндрични лещи- те имат формата на цилиндър и пречупват максимално перпендикулярно на оста.

Пресбиопия- представлява физиологично намаляване на обема на акомодацията и невъзможност за ясно виждане на близо. При по-нататъшно развитие на пресбиопията тези изменения могат да намалят и зрителната острота при гледане надалеч, като това по-често се дължи на излизащо на повърхността скрито далекогледство. Този процес се дължи на изменения в структурата, еластичността и пречупващата способност на естествената леща на окото — тя става по-дебела и с по-изпъкнали повърхности, но въпреки това губи пречупващата си сила (т. нар. парадокс на лещата). Причината е в намаляването на показателят на пречупване на прозрачните ѝ тъкани (кристалина) с времето, често съпроводено с помътняване (катаракта). Пресбиопията не е болест и не трябва да се разглежда като стареене на очите. Това е нормален процес и най-малкият проблем в офталмологичната практика.