Лекции по Медицина

12. Синдром на увреждане на централния и периферния двигателен неврон

I.Синдром на увреждане на ЦДН( пирамиден синдром)- пирамидния път може да бъде засегнат от различни болестни процеси на различни нива- корова област, capsula interna, в мозъчните кръчета, мостта, продълговатия мозък или гръбначния мозък. При поражение на която и да е на тези съставки се оформят спастични парализи, характеризиращи се с:
1.Спастичен повишен мускулен тонус. При пасивно опъване на засегнатия крайник се получава ‘’феномена на сгъващото се ножче’’.
2.Болестно повишени сухожилно-надкостни рефлекси. Тази хиперфлексия е израз на освободените от подтискащо влияние на пирамидния път сегментни рефлекси.При изследване рефлексите се получават от широки рефлексогенни зони.
3.Установяват се патологични рефлекси от групата на Бабински и Русолимо.
4.Болсетни синкинезии- описани са при двигателна дейност.
5. Изчезване на кожните коремни рефлекси. Тъй като пирамидния път участва в тяхното осъществяване при засягане на сегмент над D5 те изчезват.
6. Липсват атрофии на парализираните мускули, тъй като сегментната рефлексна дъга не е прекъсната.
7. Обикновенно спастичните парализи са по-обширни.
II.Синдром на увреждане на периферен двигателен неврон- може да бъде засегнат от болестни процеси в предните рога на гръбначния мозък, в ядрата на двигателните черепномозъчни нерв на мозъчния ствол, в областта на предните коренчета или по хода на нервните сплитове и нервните стволове. При всички тези локализации се оформят вяла атрофична парализа със следните характеристики.
1.Понижен мускулен тонус- мускулна хипотония или атония дължи се на прекъсване на периферната сегментна рефлексна дъга.
2.Болестно понижени или липсващи сухожилни надкостни рефлекси. Дължи се на прекъсване на периферната рефлексна дъга.
3. Мускулна атрофия или хипотрофия- дължи се на прекъсване на трофичните импулси на периферен двигателен неврон.
4. Фибрилерни и фасцикуларни потрепвания- усещат се от болния като потрепвания и се виждат при изследване. Дължът се на хронично-болестни процеси в предния рог на гръбначния мозък.
5.Промени в електровъзбудимостта на нервно-мускулните структори- тез промени са специфични за периферните нервни увреждания. Състоят се от качествени и количествени промени.