Лекции по Медицина

11. Слепота - епидемиология. Катаракта

Увреждането на зрителната система води до една от най-тежките инвалидизации на човека – слепотата. В различните периоди и в различните географски райони причините за слепотата са различни. Напоследък в икономически развитите страни най-честата причина за слепота са съдовите заболявания. В зависимост от механизма на възникване слепотата може да бъде вродена и придобита. В зависимост от продължителността на състоянието слепотата може да бъде временна и постоянна. В зависимост от степента на загуба на зрение, слепотата може да бъде пълна или частична - в резултат на заболяване, включително наследствено и прогресивно, или травма.
По определението на Международната асоциация по слепота е въведен терминът “ социална слепота “ – намалено зрение под 0,10, което е причина за намалена трудоспособност. Такива лица се нуждаят от социална помощ. Различаваме следните видове слепота:

• Абсолютна – липса на светлоусещане
• Практическа – зрителната острота е от перцепция за светлина , до броене на пръсти на 1,5 m пред окото ,т.е зрителната острота е 0,03.

Тези два вида слепота съставят контингента на първа група инвалидност по зрение.
Слабозрящи- зрителната острота е от 0,04 до 0,08. Те съставят втора група инвалидност по зрение. Трета група инвалидност по зрение обхваща лица със зрителна острота от 0,09 до 0,5-0,6 на по-доброто око или с едноочна слепота.

• Педагогическа слепота – обхваща лица със зрение от 0 до 0,2. Тези лица се нуждаят от специално обучение.
• Трудова слепота – зрителна острота от 0,04 до 0,2.
• Професионална слепота – при много професии , даже когато зрителната острота е над 0,3 , професионалните задължения са затруднени. Дори състояния като цветната слепота и хетерофориите могат да се обозначат като професионална слепота.

В зависимост от това дали зрението може да се възстанови , различаваме обратима и необратима слепота , а според прогнозата бива стационарна и прогресираща. Освен това слепотата бива едноочна и двуочна. Едноочната е много по-честа от двуочната слепота. Напоследък все повече като причина за слепотата се сочат съдовите заболявания на зрителния анализатор, най-вече за сметка на диабетната ретинопатия , чийто относителен дял непрекъснато расте.

Eпидемиология. Световната здравна организация оценява за 2002г. наличието на 161 милиона хора с зрителни увреждания (около 2.6% от цялата популация). От тях 124 милиона (около 2%) имат намалено зрение и 37 милиона (около 0.6%) са напълно слепи. Водещите причини за увреждане на зрението са катаракта,некорегирана аметропия (късогледство, далекогледство, астигматизъм), глаукома, макулодистрофия. В световен мащаб, значително повече хора от развиващите се страни страдат от увредено зрение, както и сред тях има много по-висок риск от развитие на слепота. В страните от третия свят, там където средната продължителност на живота е много по-ниска главните причини за зрителни нарушения са катаракта и водни паразити - и двете лечими. Голяма част от засегнатите могат да възвърнат частично или напълно зрението си при правилно лечение.


Катаракта
Анатомия на лещата:
• Прозрачна,биконвексна структура.
• Зад ириса, свързана с зонулите.
• 10 mm диаметър , 4 mm дебелина.
• 1/3 rd от оптична сила.
• Стареене- пресбиопия.
• Помътнява с възрастта.

Катарактата е помътняване на лещата причиняващо намаление на зрителната острота. Тя е водеща причина за слепота в света – 16 милиона слепи в света. Това е най-честата операция в световен мащаб. Катарактата е :

• Вродена – наследствено или вътреутробно.
• Възрастова
• Пре-сенилна – метаболитна, патологична, травматична, токсична и вторична.

Вродената катаракта може да бъде наследствена или резултат от патологично въздействие по време на вътреутробното развитие. В детска възраст най-важния диагностичен тест за катаракта е червения рефлекс. Червеният рефлекс изисква диференциална диагноза с другите причини на левкокория ( бяла зеница). Диагноза се поставя след изследване с офталмоскоп и биомикроскоп. Плътните мътнини са мощен стимул за амблиопия в първите дни от живота на детето. Двустранната катаракта е с по-добра прогноза , тъй като зрителната стимулация е симетрично намалена за двете очи. Едностранната катаракта изисква упорито лечение на амблиопията и рядко завършва с пълен успех. След поставяне на диагнозата катаракта детето трябва да се оперира незабавно.

Пресенилна катаракта – засяга пациенти на всяка възраст преди 6-та декада. Класификация:
• Идеопатична ( възникнала по неизвестна причина)
• Патологична ( резултат от системно заболяване)
• Комплицирана ( резултат от очно заболяване)
• Травматична ( най-често при пенетрираща или лъчева травма)
• Ултравиолетовите лъчи като фактор за ранното развитие на катарактата.

Сенилната катаракта – засяга пациенти над 60- годишна възраст и има прогресивен ход. Причините за нея са комплексни , като все повече се обръща внимание на генетичните фактори. Рисковите фактори са:
• Оксидационен стрес на лещата- излагане на слънце и UV радиация.
• Тютюнопушене и алкохол.
• Продължителна употреба на медикаменти – кортикостероиди.

Изследванията , които се правят са за зрителната острота, биомикроскопията и офталмоскопията. Операцията е единственият доказан начин на лечение. Консервативното лечение е без резултат – очни капки ( поливитамини) и перорални форми.
Афакията е първото усложнение на операцията от катаракта. Корекцията на афакията се осъществява , чрез очила, контактни лещи и вътреочна имплантация на изкуствена леща.

Интракапсуларната екстракция е историческа техника ,чиито недостатъци са голямата инцизия, нарушаване на вътреочните сегменти и невъзможност за ИОЛ.
Вътреочна леща- измислена от сър Харолд Ридли. ИОЛ коригира афакията- псевдофакично око. Използват се кератометрия и ултразвукова биометрия.

Факоемулсификацията представлява отстраняване на ядрото с помощта на ултразвук през малък разрез и имплантиране на сгъваема леща или нейното инжектиране. Операцията има продължителност 15-20 минути. Техниката не изисква поставяне на шевове.

Важни факти за катарактата:

• Хирургията на катаракта е най-честата оперативна процедура след 65г.
• Катарактата е водеща причина за слепота.
• Интракапсуларната екстракция е популярна в развиващия се свят.
• В развития свят се предпочита факоемулсификацията.
• Вътреочната леща е най-добрата корекция. Тя се изчислява на база формули.