Лекции по Медицина

12. Слепота - профилактика

Извършва се профилактика – медико – генетична предбрачна консултация. Значението на пред- и следбрачната генетична консултация се засилва като се има предвид , че сега обикновено слепите деца и възрастните учат , работят и живеят заедно в съответните училища и предприятия и лесно имат възможност да създават брачни двойки. От всички слепи 12,9 % са сляпородени. Научнопрактическите резултати от дейността на медико- генетичните консултации напоследък доказват все повече голямата им ефективност. Такива общи медико- генетични консултации съществуват във висшите медицински институти в страната.