Лекции по Медицина

33. Тумори на главен и гръбначен мозък

I.Туморите на главен мозък могат да обхванат мозъчните обвивки,големите полукълба, малкия мозък, мозъчния ствол, хипофизата, мозачните стомахчета.Те биват първични когато възникват на място, и вторични когато се пренасят от тумори на други органи.Това са симптомите на вътречерепно налягане. По важните от тях са:
1.Гавоболие-той е един от най-честите и най-ранните симптоми на туморите на главния мозък. От началото е тъпо. Усилва се при напъване и кихане, постепенно се засилва, понякога се засилва на пристъпи и не се влияе от болкоуспокояващи медикаменти. Често пъти временно намалява след ефективна дехидратация и противооточно лечение. Дължи се на дразненето на окончанията на троичния, блождаещия и езично-галтачния нерв в менингите и рецепторите, намиращи се в стените на мозачните кръвоносни съдове.
2.Повръщане:Той е по рядко срещащ симптом и обикновенно настъпва по късно от главоболието.Често пъти настъпва неочаквано, без каквито и да било предвестници. Понякога то е толкова внезапно, че някой го оприличават на изригващ фонтан. Не е свързано с храненето.Особено характерно е сутрешно повращане.След повръщане не настъпва облекчение.
3.Застойни очни папили: Поради повишеното вътречерепно налягане се затруднява оттичането на венозна кръв, папилите стават едемни, изпъкват над останалата повърхност на ретината- застойни папили. При силно изразен застой могат да се наблюдават хеморагии в папилите, последвани от атрофия и ослепяване.
Тумори според локализацията:
1.Тумори на челния дял-разположените в предната половина на челния дял тумори дават предимно психопатологична симптоматика(апатия,безразличие),безволие,забавеност на мисловния процес и двигателните реакции,отслабване на паметта.При такава локализация огнищната неврологична симптоматика е оскъдна и се изразява с това че болният залита на противоположната страна на тумора.Много характерни за тази локализация са епилептичните припадаци. При тумори в задната половина на челния дял преобладяват огнищните неврологични симптоми,тъй като там са двигателните центрове на крайниците, тазовите резервоари, погледа и речта.
2.Тумори на теменния дял: Оновната симптоматика се изразява в сетивни и гностични разтроиства, тъй като в париеталния дял са центровете на сетивните анализатори и на някой гностични функции.Ако тумора е в задната централна извивка или в съседство с нея, в началото той причинява дразнене в сетивната кора, което клинично се проявя с пристапи от изтръпване и мравучкане в определена част на даден крайник или лицето в срещоположната страна.Пристъпите настъпват внезапно,спонтанно,продължават половин до 1 мин, рядко повече и изчезват пак така спонтанно и внезапно.
3.Слепоочния дял-Те причиняват разнообразна и сложна симптоматика.Понякога години наред протичат с епилептични припадаци, които трудно се разграничават от тези при епилепсията.В повечето случай епилептичните прояви при тумори на темпоралния дял се характеризират с някои особености,които изграждат картината на темпорална епилепсия:
4.Тумори на тилния дял:В окципиталния дял е локализиран коровия край на зрителния анализатор и затова болестните процеси в тази част на главния мозък причиняват различни зрителни разтройства: Спонтанна поява на светещи фигури или по сложни зрителни халюцинации, корова слепота, която може да обхване само симетрични квадрати от двете зрителни полета или двете половини на зрителните полета.При прорастване в срещоположния окципитален дял болният ослепява.При тумор на границата между левия окципитален и левия париетален дял болният загубва способността да чете макар че не е сляп и това се нарича елекция.

II.Туморите на гръбначния мозък биват:
-първични и вторични
Спрямо локализацията се разделят на:
А)Екстрамедуларни тумори-метастатични възли и остеоми.
Б)Интрамедуални- глиоми
Клинична картина. Екстрамедуларно разположените тумори причиняват дразнене на гръбначно мозъчните коренчета,което клинично се проявява с остра опасваща или проецираща се в крайниците болка която има стрелкащ,пробождащ характер и е много силна, нетърпима, почти не се потдава на медикаментозно подтискане. С разрастване на тумора се притиска гръбначния мозък, което клинично се проявява с развитие на пареза(централна или периферна в зависимост от локализацията),отслабване или загуба на дълбоката сетивност в същата страна и загуба на усета за болка и температура на срещоположната половина от нивото на тумора надолу-болният лежи с парализиран крак,а е загубил усета в другия крак (синдром на Браун-Секар). Постепенно тумора притиска и прекъсва целия напречник на гръбначния мозък,което клинично се проявява с друстранна парализа,загуба на сетивността в двете страни от нивото на прекъсването,разтройство на тазоворезервоарните функции(уриниране) и половата потентност при мъжа.Ранното откриване на екстрамедуларните тумори има голямо практическо значение,тъй като те сравнително лесно могат да бъдат отстранени по хирургичен път.
Клиничната картина на Интрамедуларните тумори е по различна- тя не започва с коренчеви болки, а със загуба на усета за болка и температура-най-напред на нивото на тумора, на противоположната телесна половина. Постепенно тези сетивни разтройства се спуската надолу и достигат до стъпалата. Коренчеви болки се появяват по късно, когато процесът е много напреднал. Поради прекъсване на пирамидните пътища се развива и централна пареза, а ако тумора е в цервикалната или лумбо-сакралната подутина-периферна парализа.Постепенно се прекъсват всички проводни пътища на гръбначния мозък което клинично се проявява с друстранна парализа, тазоворезервоарни разтройства.
Диагнозата на гръбначно мозачните тумори се изгражда въз основа на клиничните прояви и някой лабораторни и инструментални изледвания:
на ликвора, рентгенография на черепа или гръбначния стълб,компютърна томография.
Лечението на туморите на нервната система е хирургично.Някой от тях са лесно достъпни и отстраняването им се последва от оздравявани или подобрение,при други макар и по трудно достапни,се продалжава живота на човека за дълго време,а при трери лечението е малко ефективно.