Лекции по Медицина

27. Възпалителни заболявания на мозъка. Бавно-вирусни инфекции

I.Арахноидитът - хронично възпаление на арахноидеята и срастване на меките мозъчни обвивки. При някои болни причината е травма, наличие на неразпознат тумор или възпалителен процес в ухото а при други се предполага първично-вирусно или туберкулозно естество на заболяването. В участъци на главния и гръбначния мозък се появяват сраствания на меките обвивки при което се обарзуват затворени пространства изпълнени с мозъчна течност.
Клинична картина- разнообразна е и зависи от локализацията на болестния процес.
1.Оптико-хиазмален арахноидит- получават се зрителни разстройства, ограничения на зрителните полета, застойна папила. В някой случаи се засягат и очедвигателните нерви с поява на диплопия.

2.Арахноидит в задната черепна ямка- появява се като синдром на понто-церебералния ъгъ или малко мозъчен синдром с бързо развитие.

3.Спинален арахноидит- появява се с радикулерен синдром- локализирана коренчева болка, обхваща няколко коренчета. При притискане на гръбначния мозък се засягат неговите проводни функции. Получават се спастични парези и сетивни нарушения.

II.Лечение - прилагат се кортикостероиди, включително и интрарахиално, антибиотици- салицилати, дълбока рентгенова терапия, в краен случай оперативно лечение. От ФТ- електрофореза с калиев йодит, която се редува през ден с електрофореза с новокайн. При спиналните арахноидити се прилага електрофореза с новокаин и калиев йодит (напречно или надлъжно на гръбначния стълб). Съчетава се с УВО в еритемни дози. Правят се парафинови или кални апликации, балнеолечение със сулфидни вани. При наличие на парализи се прави електрофореза с нивалин и дибазол. Когато парализите са вяли се прави електростимулации с НЧТ, подводнодушов масаж, подводна гимнастика.