Лекции по Медицина

За контакт

www.bg-medicina.com

Сайтът е създаден е изцяло от материали, изпратени ни от наши колеги - студенти по медицина.
Лекциите се редактират и обновяват от нас.

Ако и Вие искате да споделите нови материали - просто ни ги изпратете и ние ще ги качим в максимално кратки срокове.

За контакти, мнения и препоръки
можете да се свържете с нас на имейл:

kalinpetrovbg@gmail.com

Сайтът не е създаден с комерсиална цел и всички ресурси са достъпни напълно безплатно за потребителите.